top of page

BLOG

Kostenbesparing op secundaire bedrijfsprocessen: Automatische urenregistratie

Bijgewerkt op: 26 mrt.


Iedereen kent het belang van het optimaal inrichten van primaire processen. Deze processen leveren immers rechtstreeks een bijdrage aan het tot stand komen van uw product en/of dienst. Voorbeelden van primaire processen zijn: inkoop, productie en verkoop. Secundaire processen zijn alle activiteiten die worden uitgevoerd om bepaalde productiefactoren in stand te houden. Voorbeelden hiervan zijn het beheren van personeel, financiën en informatiesystemen.


Bij het verbeteren van bedrijfsprocessen is het cruciaal om te weten wát er verbeterd moet worden. U kunt kiezen om een heel proces onder de loep te nemen, maar wanneer er maar een paar zaken echt geoptimaliseerd hoeven te worden zal dit niet effectief zijn.


Veel bedrijven besteden erg veel aandacht en tijd aan het verbeteren van hun primaire processen, omdat dit een direct resultaat oplevert: lagere kosten, makkelijker werken en de marktpositie versterken. Daarentegen blijft het innoveren op secundaire processen vaak achterwege. En dat terwijl daar enorme slagen in te behalen zijn. Vaak lijkt het alsof de tijd en kosten die het met zich meebrengt om een secundair proces te optimaliseren niet de moeite waard zijn om het überhaupt te doen. Maar niks is minder waar.


Een van de meest kostbare en inefficiënte secundaire processen is het urenregistratieproces. Uren worden vandaag de dag vaak nog steeds door iedere buitendienstmedewerker apart opgeschreven op papier en worden dan fysiek ingeleverd. Dan moeten ze handmatig overgetypt worden in het informatiesysteem.


Tot nu toe dachten veel ondernemers dat automatisering van het urenregistratieproces onmogelijk en onbereikbaar was. Maar wist u dat dit probleem snel verleden tijd kan zijn en weet u dat u uw urenregistratieproces in één keer volledig kunt automatiseren door voor één totaaloplossing te kiezen die de slimme combinatie maakt van smartphones, een achtergrond-app en een softwarekoppeling om de data automatische aan uw programma’s te koppelen? Zelfs uw bestaande voertuigvolgsysteem wordt geïntegreerd, waardoor u ook nog altijd weet wie, wanneer, wat heeft uitgevoerd.


Na het verbetertraject kan de focus weer gelegd worden op het werk zelf. Dit scheelt meestal een hoop tijd die eerder verspild werd. Ook de betrokkenheid van het management groeit, doordat zij een kijkje in de keuken hebben gekregen bij de uitvoering van bedrijfsprocessen.


Uiteindelijk draait alles natuurlijk om het behalen van gestelde doelen. Als uw doelstelling is om uw secundaire bedrijfsproces van urenregistratie te optimaliseren en hiermee winst te behalen op verschillende vlakken, neem dan eens contact op met Salvo. Wij leggen u graag uit welke verbeterslag er te maken is en hoe dat leidt tot een hogere winstgevendheid, een betere relatie met uw klanten of simpelweg een verbeterde werksfeer.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van automatische urenregistratie voor uw bedrijf? Maak dan hier een vrijblijvende afspraak:


Telefoonnummer: 085 800 22 22Copyright Salvo 2023

Comments


bottom of page