top of page

Cookiebeleid

Op salvo.nl en al haar subdomeinnamen worden verschillende cookies gebruikt die onder de categorie functionele cookies vallen. Hiervoor is volgens de verschillende wetten geen toestemming vooraf voor nodig. Deze worden dan ook altijd geplaatst. Ze vallen onder de AVG-grondslag "gerechtvaardigd belang". Alle overige cookies vallen onder de grondslag "toestemming". 

 

Om u de beste ervaring op onze site te geven, gebruiken we allerlei hulpmiddelen die het gebruik van cookies vereisen. Als we bijvoorbeeld een Youtube- of Vimeo-video insluiten, stelt die video cookies in. Als we Social Share-knoppen weergeven, plaatsen ze cookies. 

 

We gebruiken cookies om analytische gegevens te verzamelen en testen uit te voeren op onze website om te zien welke aanpak, tekst, beeld of video het meest bij onze bezoekers past. Op die manier kunnen we uw ervaring verbeteren.

 

We gebruiken ook remarketingcookies zodat, nadat iemand onze website heeft bezocht, we hen relevante advertenties en berichten op de rest van internet kunnen tonen.

 

Toen u voor het eerst op deze website arriveerde, hebben we u op de hoogte gebracht van ons gebruik van cookies.

 

We zijn voortdurend bezig met het testen en uitproberen van nieuwe technologieën, dus in plaats van hier een nauwkeurige lijst te geven, verwijzen we u graag naar een manier om precies te zien welke soorten cookies we op deze website gebruiken, welke derde partijen de cookies kunnen verwerken en hoe lang we ze bewaren. Dit kunt u zien door in de Chrome-browser onze website te bezoeken en op het slotje voor de url te klikken. 

 

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Op de website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

bottom of page