top of page
Tijdregistratie
Geofencing-blauw.png
Geavanceerde geofencing

Wie is wanneer op een project aanwezig.

Wanneer een medewerker het terrein op komt (of verlaat), wordt dit geregistreerd. Hierdoor wordt gedurende de dag precies duidelijk welke buitendienstmedewerker of onderaannemer voor hoe lang op welk project heeft gewerkt. 

In de online digitale landkaart maakt u met een paar muisklikken een geofence op de projectlocaties waar de buitendienstmedewerkers gaan werken. Een geofence is een GPS-afgebakend gebied. Die slaat u op als projecten, bijvoorbeeld onder de naam van de opdrachtgever, inclusief het projectnummer. 

 

Zodra een medewerker het terrein van het project op rijdt, komt hij of zij de geofence digitaal binnen. Dat moment wordt vastgelegd als de starttijd. Wanneer de medewerker het terrein verlaat, wordt dat moment ook vastgelegd, maar nu als de eindtijd. De medewerker zelf hoeft hiervoor niets te doen.

 

Zo krijgt u als bedrijf inzicht in de harde data. U weet precies wie op welk moment op welk project aan het werk was. 

De medewerker kan altijd wijzigingen aanbrengen of opmerkingen toevoegen.

Dus zowel de harde, gemeten gegevens als ook de door de medewerker zelf toegevoegde gegevens worden via de cloud, ingeschoten in uw bestaande urenportaal. 

Dit zijn de voordelen:

  • Medewerkers hoeven nergens meer aan te denken.

  • Ze kunnen het invullen niet meer vergeten. 

  • Ze hoeven niet langer proactief maar reactief om gaan met hun uren. 

  • Ze kunnen niet langer opschrijven dat ze om 8 uur begonnen waren, als ze pas om iets voor half 9 het terrein op kwamen rijden. 

  • Er hoeft niets meer fysiek ingeleverd te worden, want alle gegevens zijn in realtime direct digitaal beschikbaar. 

  • Ze kunnen niet meer vergeten om de briefjes in te leveren, want de gegevens zijn al beschikbaar in het urenportaal nog voordat de medewerker terug op het bedrijf is. Als hij nog überhaupt op het bedrijf hoeft te komen.

  • En er hoeft niets meer met de hand overgetypt te worden, dus de persoon die het invoerwerk doet kan ingezet worden op veel zinvollere werkzaamheden.

  • De gegevens zijn op deze manier 100% correct en volledig.

  • En omdat de projectleider nu de harde, werkelijke gegevens heeft EN wat de medewerker er zelf van vond, kunnen ze pas echt goed beoordelen of de gegevens akkoord zijn en verder verwerkt mogen worden. 

Geofencing
Cloud-blauw.png
API software integratie

Verbind de Salvo cloud met uw urenportaal.

De locaties en werktijdgegevens die door de Salvo app, IoT sensoren en de geofences rond uw projectlocaties worden geregistreerd, worden in realtime doorgegeven aan de beveiligde cloudservers van Salvo. Middels een API-koppeling wordt de cloudomgeving met uw bestaande softwaresystemen geïntegreerd. Alle data is zo in realtime zichtbaar in het bestaande urenportaal waar het met een druk op de knop gevalideerd kan worden.

Bij Salvo begrijpen we dat de door uw organisatie zorgvuldig geïmplementeerde software-systemen niet verstoord mogen worden. 

 

Daarom integreert Salvo moeiteloos met de bestaande systemen, zoals uw urenportaal en uw (ERP)software.

 

De REST API’s van Salvo zijn dusdanig goed gedocumenteerd dat uw ICT-afdeling eenvoudig gebruik kan maken van de koppeling. 

Omdat de oplossingen van Salvo cloud-based zijn, werkt u altijd met de meest actuele versie. Salvo kan dus meegroeien met veranderende behoeftes en maakt uw organisatie zo toekomstbestendig. 

 

Bij het op- of afschalen van uw organisatie door veranderende omstandigheden groeit de automatische tijdregistratie van Salvo moeiteloos mee. 

API Software
IoT Sensoren
IoT-sensor.png
IoT Sensoren

Combineren voertuigen met personen.

Wanneer voertuigen van de organisatie voorzien worden van slimme en innovatieve sensoren van Salvo, wordt automatisch inzichtelijk wie welk voertuig gebruikte. En voor welk project. En er is nog meer mogelijk. Naast de door Salvo geleverde voertuigvolgsystemen, sluit Salvo ook eenvoudig aan op uw bestaande voertuigvolgsysteem. In combinatie met de Salvo sensoren gebruikt u uw voertuigvolgsysteem in één klap veel krachtiger: niet meer als compleet losstaand systeem waar u in de praktijk te weinig mee doet, maar uw ritgegevens worden volledig automatisch geïntegreerd in de tijdregistratie van iedere buitendienstmedewerker.

AVG-blauw.png
Privacy

AVG compliant uren registreren.

Rekening houden met privacy is tegenwoordig erg belangrijk. Niet alleen voor de medewerkers en de ondernemingsraad, maar ook voor de organisatie zelf. Daarom voldoet Salvo volledig aan de AVG-wetgeving. De app is voorzien van een privacyswitch. Alle communicatie van en naar de cloudomgeving is versleuteld. De cloudservers zijn zwaar beveiligd. En de verzamelde gegevens zijn alleen voor enkele bevoegde personen uit de organisatie toegankelijk. 

De privacyswitch in de Salvo-app geeft de buitendienstmedewerker te allen tijde de mogelijkheid om de status van de app om te zetten van Privé-modus. In deze modus stuurt de app in geen enkele vorm privacygevoelige informatie naar de server. Op die manier kan het registreren van de locatie buiten werktijd helemaal uitgezet worden. 

 

De medewerker wordt de volgende werkdag op verschillende manieren geholpen om ervoor te zorgen, dat de privacyswitch op het juiste moment weer op Werk-modus gezet wordt en de registratie tijdens werktijd weer zoals gewenst plaatsvindt.

De app denkt dus aan alles en het personeel wordt door de Salvo-app geholpen hun privacy te waarborgen. 

 

Bovendien wordt alle data versleuteld verzonden en opgeslagen in de cloud. Dus ook dat is allemaal volgens AVG-wet ingericht.  

 

Salvo werkt uiteraard met een verwerkersovereenkomst en alle volgens de AVG daarbij behorende protocollen en procedures. 

Privacy
Onderaannemers.png
Onderaannemer-app

Ook uw onderaannemers automatisch geregistreerd.

Wanneer u gebruik maakt van onderaannemers of zzp-ers, kunt u hen de speciale onderaannemer-app van Salvo laten gebruiken. Zodoende registreert u niet alleen van uw eigen werknemers de uren automatisch, maar ook van de keten van onderaannemers die voor u werkt.

U maakt eenvoudig in Salvo de onderaannemer aan en geeft de rechten om zijn personeel aan te maken. Indien nodig kunt u uw onderaannemer ook weer onderaannemers laten aanmaken, zodat u automatisch de gewerkte uren van de hele keten van onderaannemers inzichtelijk hebt. Zo helpt Salvo u met het voldoen aan uw verplichting in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Schema-onderaannemers.png
Onderaannemer app

Interessant?

Plan een telefonische afspraak in of bekijk onze video.

bottom of page