top of page

BLOG

Grote projecten en urenverantwoording: ‘Belangrijk, maar ongelofelijk veel handmatige administratie’
Veel grote bedrijven kiezen er voor om als hoofdaannemer te fungeren en het werk samen met onderaannemers uit te voeren. Die onderaannemers werken weer met subonderaannemers enzovoorts. Zo ontstaat een keten van onderaannemers. Alle buitendienstmedewerkers en onderaannemers in die keten moeten hun gewerkte uren verantwoorden aan hun werkgever. En die werkgever verantwoordt die uren weer aan zijn eigen opdrachtgever: de hoofdaannemer van het project.


Nauwkeurige en efficiënte tijdsregistratie vaak een groot probleem

Het registreren van alle gewerkte uren op het project van de hoofdaannemer is een hels karwei, omdat er vaak tientallen (sub)onderaannemers en dus honderden buitendienstmedewerkers mee gemoeid zijn. Dat levert een hele berg aan extra administratief werk met zich mee. En elke onderaannemer geeft de gewerkte uren weer op verschillende manieren door: op papieren werkbonnen, via emails, zelfs telefonisch of per Whatsapp. En daarnaast levert de ene onderaannemer zijn gewerkte uren direct in, de andere pas na weken.

Idealiter zou iedere medewerker in de keten van onderaannemers zijn gewerkte uren op een effectieve manier moeten kunnen rapporteren aan de hoofdaannemer: uniforme, betrouwbaar, objectief en realtime. Het rendement van het project zou hierdoor significant toenemen. Veel hoofdaannemers hebben geprobeerd een oplossing te vinden voor dit probleem. In de praktijk zien we deeloplossingen zoals bijvoorbeeld een ureninvulapp voor hun eigen personeel, maar daarmee is slechts een deel van het probleem opgelost, want de werktijdregistratie van onderaannemers gebeurt nog steeds handmatig en naar eigen inzicht. Hoe rendabel zou het zijn als er één solide oplossing was voor het automatiseren van het hele proces van tijdregistratie, inclusief alle onderaannemers?


Een integrale oplossing voor tijdregistratie door eigen werknemers én onderaannemers

Door het implementeren van Salvo neemt u in één keer de tijdregistratie uit handen van al uw buitendienstmedewerkers én onderaannemers. Zij krijgen de Salvo-app op hun smartphone en met behulp van geavanceerde geofencing weet de app zelf precies wanneer ze op het project van de hoofdaannemer aan het werk zijn. Iedere werknemer kan eenvoudig de werkuren verdelen per werkorder. De werktijdgegevens van uw medewerkers zijn alléén beschikbaar voor u als werkgever en voor de bovenliggende opdrachtgever. Rapportages en automatische koppelingen met uw project- en loonadministratie zorgen ervoor dat alle werktijdgegevens digitaal en automatisch op de juiste plek terecht komen. Salvo bespaart u dus tijd, geld en heel veel moeite.Wilt u meer weten over de mogelijkheden van automatische tijdregistratie voor buitendienstmedewerkers en onderaannemers?

Maak dan hier een vrijblijvende afspraak:


Telefoonnummer: 085 800 22 22
Comments


bottom of page